Monday the 6th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami