Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w 2017 r.

Drukuj
Utworzono: wtorek, 04, kwiecień 2017 Poprawiono: poniedziałek, 24, kwiecień 2017 Opublikowano


Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji/kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta Radomia. Prosimy osoby opiekujące się bezdomnymi kotami o kontakt z naszym koordynatorem. W miarę posiadanych środków finansowych, zgłaszającym się opiekunom kotów wolno żyjących zapewnimy: chirurgiczną sterylizację ich podopiecznych, opiekę pooperacyjną, szczepienia, odpchlenie oraz odrobaczenie. Wszystkie te działania wykonywane będą nieodpłatnie - warunkiem jest dostarczenie zwierzęcia do wskazanego weterynaryjnego zakładu leczniczego w umówionym wcześniej terminie. Nasi koordynatorzy służą pomocą przy łapaniu i dowożeniu zwierząt do lecznicy. Posiadają specjalistyczny sprzęt, klatki, łapki oraz transportery.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 693 253 362  lub 660 854 227  do dnia 15 maja 2017 roku lub wykorzystania limitu finansowego.

Akcja prowadzona jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Sterylizacja lub kastracja kotów dziko żyjących, pomoc im poprzez czasowe dokarmianie oraz edukacja mieszkańców w zakresie właściwego postępowania w stosunku do tych  zwierząt

 

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 16th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami